در این مطلب قصد آموزش نوشتن و خواندن از فایل ها در  python را داریم....

برای باز کردن یک فایل باید از تابع open استفاده کنید:

file=open(file_name,mode)

پارامترها:

file_name: این آرگومان نام فایل یا به عبارتی آدرس فایلی که قرار است روی آن کار کنید را می گیرد.

mode: این آرگومان وضعیت فایل (خواندن, نوشتن و...) را تایین می کند. با آرگومان های زیر می توانید این پارامتر را مقدار دهی کنید:

r: برای خواندن از فایل استفاده می شود.

w: برای نوشتن در فایل استفاده می شود. اگر فایل وجود نداشته باشد، فایلی با همان نام می سازد و اگر وجود داشته باشد تمام محتویات آن را پاک می کند.

بعد از مقدار دهی پارامتر ها باید از دو متد زیر برای خواندن یا نوشتن استفاده کنید:

file.read: برای خواندن فایل استفاده می شود و بر حسب مقدار سایز (بایت) داده شده، تعداد مشخصی کارکتر از فایل را باز می گرداند. مقدار دهی به این فایل الزامی نیست و در صورت مقدار دهی نکردن تمام کاراکتر ها را باز می گردناند.

file.write: برای نوشتن در فایل استفاده می شود و مقدار گرفته شده (str) را درون فایل می نویسد.

مثال:

file=open('my file','w')
file.write('1,2,3,4,5')
file=open('my file','r')
print(file.read())

خروجی:

1,2,3,4,5