برای اینکار تنها کافیست در خط اول برنامه مشخص کنیم که می خواهیم از چه کاراترهایی استفاده کنیم. اینکار با استفاده از کد زیر انجام می شود:

#coding=

کافیست نوع کاراکترهای مورد نظر خود را جلوی کد بالا بنویسید.

برای استفاده از کاراکتر های زبان فارسی باید از کد UTF-8 استفاده کنید:

#coding=UTF-8